crewpool

De klasse organisatie onderhoud contact met alle wedstrijdzeilende J80’s in de noord en zuidvloot. Heb je crew nodig of ben je crew en wil je wedstrijdzeilen laat het ons weten door een mail te sturen. De klasse organisatie onderhoud ook twee crewpool whatsappgroepen. In deze crewpools zijn bijna alle schippers opgenomen. Ook hiervoor kan je je opgeven door een mail te sturen naar eric@j80.nl.