Meetbrief

Om deel te nemen aan door de klasse erkende wedstrijden, bijvoorbeeld het OBK of WK, dient de meetbrief compleet te zijn. Op de measurement site is een overzicht te zien van actuele status. De meetbrief is compleet wanneer het nationale lidmaatschap betaald is en de actuele zeilnummers zijn doorgegeven. Deze administratie wordt door de klasse organisatie gedaan. De Benelux klasse organistatie betaald een jaarlijkse “fee”aan de internationale klasse organisatie, deze stuurt op zijn beurt de romp en zeilstikkers op naar de nationale organistatie. En deze worden na het overmaken van het lidmaatschapsgeld per post opgestuurd naar de booteigenaar.